Přihlášení na workshop 

Dále je povinné vyplnit a přinést formulář o účasti na vlastní nebezpečí !!!

flow vision 2019