Program


09:00 - 09:45 : Příchod a zápis na akci. 

09:45 - 10:00 : Oficiální zahájení workshopu. 

10:00 - 10:30 : Zahřátí, rozcvička. 

10:30 - 14:30 : Trénink (stanoviště, miniworkshopy, přestávka na jídlo)

14:30 - 14:55 : Fotografování a objednání oblečení či náramků.

15:00 : Oficiální ukončení akce

Po celou dobu konání workshopu bude možné zakoupit parkourové doplňky( náramky a samolepky) či vyzkoušení a objednání parkourových triček a tepláků.

Na tuto akci, není potřeba se přihlásit. Stačí pouze přinést podepsaný dokument od rodičů, který se nachází níže. 

Dále je potřeba s sebou přinést
následující vyplněný formulář
o účasti na vlastní nebezpečí !!!

flow vision 2020